Variabeldefinisjon

Økonomisk drivverdig skogareal

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Økonomisk drivverdig skogareal
Definisjon Skogareal som er definert som økonomisk drivverdig av skogeieren selv.
Gyldig fra 2003-12-31
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Landbrukseiendom
Statistikkemne 10.04.20 - Skogbruk
Statistikk Skogbruk, landbruksundersøkelsen
Sensitivitet Sensitiv