Variabeldefinisjon

Produktivt skogareal

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Produktivt skogareal
Definisjon Skogareal som ved gunstige bestandsforhold i gjennomsnitt per år kan produsere minst 0,1 kubikkmeter trevirke med bark per dekar
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Landbrukseiendom
Ekstern kilde Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Statistikkemne 10.04.20 - Skogbruk
Statistikk Skogbruk, strukturstatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller