Variabeldefinisjon

Jegar

  Norwegian (bokmål) English
Namn Jegar
Definisjon Alle som har løyst jegeravgiftskort for det gjeldande jaktåret.
Gyldig frå 1952-01-01
Gyldig til
Eigar 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk eining Person
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Statistikk Jegerregister
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar