Variabeldefinisjon

Jeger

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Jeger
Definisjon Alle som har løst jegeravgiftskort for det gjeldende jaktåret.
Gyldig fra 1952-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Statistikk Jegerregister
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller