Variabeldefinisjon

Småvilt

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Småvilt
Definisjon Viltartene som inngår i statistikken over småviltjakt. Inkluderer 36 småviltarter (fugler og pattedyr) og rådyr.
Gyldig fra 1971-04-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Dyr
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Statistikk Jakt, småvilt og rådyr
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Utbytte av småviltjakta
Klassifikasjon Standard for klassifisering av småvilt
Lenket til Statistikkbanktabeller