Variabeldefinisjon

Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

  English
Navn Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner
Definisjon Fradrag for gaver gitt til norske og utenlandske frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn, som er godkjent av skatteetaten
Gyldig fra 2003-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller