Variabeldefinisjon

Fødselsdato

  English
Navn Fødselsdato
Definisjon Personens fødselsdato i følge folkeregisteret
Gyldig fra 1964-10-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Fødselsnummer