Variabeldefinisjon

Ektefelles landbakgrunn

  English
Navn Ektefelles landbakgrunn
Definisjon Når ektefellen er født i utlandet, er dette dennes eget fødeland. For ektefeller født i Norge er det fødeland til dennes foreldre. I de tilfeller der disse foreldrene har ulikt fødeland, er det morens fødeland som blir valgt.
Gyldig fra 1994-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Fra og med 1.1.2003 ble definisjon endret til også å trekke inn besteforeldrenes fødeland.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/10/innvbef/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Landbakgrunn
Landbakgrunn
Klassifikasjon Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk