Variabeldefinisjon

Bidrag i alt

  English
Navn Bidrag i alt
Definisjon Viser sosialhjelpsmottakerens mottatte bidrag i kroner i løpet av rapporteringsåret
Gyldig fra 1986-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04.30 - Trygd og sosialhjelp
Statistikk Sosialhjelp, klienter
Sensitivitet Sensitiv