Variabeldefinisjon

Kjøkken tilgjengelig for rullestolbruker

  English
Navn Kjøkken tilgjengelig for rullestolbruker
Definisjon Variabelen viser om en rullestolbruker ved egen hjelp kan benytte kjøkkenet i boligen.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Opplysningene er hentet fra boligskjemaet i FoB2001, spørsmål 20.
 
Statistisk enhet Bolig
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv