Variabeldefinisjon

Antall andre oppholdsrom

  English
Navn Antall andre oppholdsrom
Definisjon Antall oppholdsrom i boligen. Kjøkken og soverom er ikke medregnet
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Opplysningene er hentet fra boligskjemaet i FoB2001, spørsmål 15.
 
Statistisk enhet Bolig
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv