Variabeldefinisjon

Institusjonell sektor

  English
Navn Institusjonell sektor
Definisjon Institusjonell sektorgruppering er en statistisk klassifikasjon. Økonomien deles inn i sektorer på basis av en gruppering av ensartede institusjonelle enheter. Institusjonelle enheter er definert som økonomiske beslutningssentra som enten kan være en juridisk enhet eller en husholdning. Denne sektorgrupperingen er basert på systemer utviklet av FN (System of National Accounts-SNA93) og EU (European System of National Accounts-ESA95).
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09 - Nasjonalregnskap og utenrikshandel
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for institusjonell sektorgruppering