Variabeldefinisjon

Kilde for skjemainnlevering FoB2001

  English
Navn Kilde for skjemainnlevering FoB2001
Definisjon Variabelen viser hvordan boligskjemaet til FoB2001 er innlevert, se kodeliste.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Sensitivitet Sensitiv