Variabeldefinisjon

Koplingskode personfil - bedriftsfil, FoB2001

 
Navn Koplingskode personfil - bedriftsfil, FoB2001
Definisjon I FoB2001 er personfil med sysselsettingsdata koplet mot bedriftsfil for påføring av koordinater og/eller grunnkrets for arbeidsstedet. Koden viser resultatet av koplingen. Bare når arbeidsstedskommune er lik bedriftskommune blir koordinater og/eller grunnkrets overført
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 02.02 - Befolkningsendringer
Sensitivitet Sensitiv