Variabeldefinisjon

Mors/fars sysselsetting

  English
Navn Mors/fars sysselsetting
Definisjon Barn 0-17 år fordelt etter hvor mange av de voksne i familien som er sysselsatte, og deres arbeidstid i uka.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Som barn regnes her personer i alderen 0-17 år som bor sammen med minst en av sine foreldre.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv