Variabeldefinisjon

Økonomisk region

  English
Navn Økonomisk region
Definisjon Økonomisk region er en regional inndeling på nivået mellom fylke og kommune. Inndelingen bygger på kriterier som handel og arbeidsmarked og skal representere et hensiktsmessig publiseringsnivå for statistikk
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Region
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Arbeidsstedskommune
Klassifikasjon Standard for økonomiske regioner