Variabeldefinisjon

Bostedsadresse, 25 posisjoner

 
Navn Bostedsadresse, 25 posisjoner
Definisjon Variabelen viser bostedsadresse i følge folkeregisteret (formell adresse). Bostedsadressen består av kommunenummer, gatekode/gårdsnummer, husnummer/bruksnummer, bokstav/festenummer, undernummer og bolignummer.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Bostedskommune
Bolignummer
Bokstav/festenr
Gate-/gårdsnummer
Hus-/bruksnummer
Undernr grunneiendom