Variabeldefinisjon

Bostedsadresse, 17 posisjoner

 
Navn Bostedsadresse, 17 posisjoner
Definisjon Bostedsadresse består av kommunenummer, gatekode/gårdsnummer, husnummer/bruksnummer og bokstav/festenummer.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Gjelder egenskaper ved personens adresse
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Sensitivitet Sensitiv