Variabeldefinisjon

Stønadsmåneder

  English
Navn Stønadsmåneder
Definisjon Variabelen viser hvilke måneder sosialhjelpsmottakeren har mottatt støtte i løpet av rapporteringsåret
Gyldig fra 1992-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04.30 - Trygd og sosialhjelp
Statistikk Sosialhjelp, klienter
Sensitivitet Sensitiv