Variabeldefinisjon

Statuskode

  English
Navn Statuskode
Definisjon Kode som forteller om personen er bosatt, utvandret, død osv.
Gyldig fra 1964-10-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02 - Befolkning
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller