Variabeldefinisjon

Innenlandsflytting eller inn/utvandring

  English
Navn Innenlandsflytting eller inn/utvandring
Definisjon Variabelen viser om personen har flyttet innenlands eller inn-/utvandret
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02 - Befolkning
Sensitivitet Sensitiv