Variabeldefinisjon

Til- eller fraflyttingsverdensdel

  English
Navn Til- eller fraflyttingsverdensdel
Definisjon Variabelen viser hvilken verdensdel personen flytter til eller fra
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02 - Befolkning
Sensitivitet Sensitiv