Variabeldefinisjon

Til- eller fraflyttingsland

  English
Navn Til- eller fraflyttingsland
Definisjon Variabelen viser hvilket land personen flytter til eller fra
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02 - Befolkning
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk