Variabeldefinisjon

Type fødsel

  English
Navn Type fødsel
Definisjon Variabelen viser type fødsel (enkeltfødsel, tvillingfødsel osv.)
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02 - Befolkning
Sensitivitet Sensitiv