Variabeldefinisjon

Levende- eller dødfødte

  English
Navn Levende- eller dødfødte
Definisjon Som levendefødt regnes foster som viser livstegn ved fødselen (kode 1) Som dødfødt regnes foster født uten tegn til liv etter minst 28 ukers svangerskap (kode 2)
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02 - Befolkning
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller