Variabeldefinisjon

Arbeidssituasjon

  English
Navn Arbeidssituasjon
Definisjon Registrering av sosialhjelpsmottakerens arbeidssituasjon. For sosialhjelpsmottakere med flere arbeidssituasjoner er det tidsbruken som avgjør hvilken som er viktigste arbeidssituasjon
Gyldig fra 1986-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04.30 - Trygd og sosialhjelp
Statistikk Sosialhjelp, klienter
Sensitivitet Sensitiv