Variabeldefinisjon

Barn - kode for antall foreldre i husholdningen og foreldrenes samlivsform

  English
Navn Barn - kode for antall foreldre i husholdningen og foreldrenes samlivsform
Definisjon Variabelen viser om barnet bor sammen med begge foreldrene eller en av foreldrene og eventuelt en stefar/stemor. Det oppgis også om det voksne paret i familien er gifte eller samboende.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Bare de som er regnet som barn i barnestatistikken har fått kode, dvs. personer 0-17 år som er registrert bosatt sammen med minst én forelder. Vi regner også med foreldre som har et annet familienummer enn barnet, så lenge foreldrene bor i husholdningen. I en del tilfeller bor begge foreldrene i samme husholdning selv om de ikke har samme familienummer og utgjør ett par (dvs foreldrene har forskjellig parstatus). Dette kan skje når de er separerte/skilte og den ene av foreldrene har etablert et nytt parforhold innenfor husholdningen. I slike tilfeller regner vi med at vi har en manglende flyttemelding fra den andre foreldren, slik at vi koder som om barnet bare bor med en av foreldrene. Vi koder etter parstatus til den av foreldrene som har samme familienummer som barnet. Har barnet et annet familienummer enn begge foreldrene koder vi etter parstatus til mor.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/20/barn/om.html
Statistikk Barnehager, regnskap private
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Barn i husholdningen