Variabeldefinisjon

Barn - kode for søskentyper i husholdningen

  English
Navn Barn - kode for søskentyper i husholdningen
Definisjon Variabelen viser om barnet bor sammen med helsøsken, halvsøsken og/eller stesøsken.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Bare de som er regnet som barn i barnestatistikken har fått kode, dvs. personer 0-17 år som er registrert bosatt sammen med minst én forelder. Søsken som har et annet familienummer enn barnet selv, for eksempel fordi de er gift eller har egne barn, regnes med så lenge søskenet bor i husholdningen. For en del barn er fars/(mors) fødselsnummer uoppgitt eller ugyldig (sistnevnte gjelder stort sett eldre "barn"). Fødselsnummer er uoppgitt når far(mor) er ukjent eller aldri har bodd i Norge. Hvis flere barn i samme husholdning har uoppgitt for fars(mors) fødselsnummer, blir de regnet som helsøsken dersom den andre foreldrens fødselsnummer er det samme.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/20/barn/om.html
Statistikk Barnehager, regnskap private
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Barn i husholdningen