Variabeldefinisjon

Barnets antall søsken i husholdningen

  English
Navn Barnets antall søsken i husholdningen
Definisjon Variabelen viser antall søsken uansett alder som bor i samme husholdning som barnet selv. Både helsøsken, halvsøsken og stesøsken er regnet med.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Opptellingen er bare gjort for de som er regnet som barn i barnestatistikken, dvs. personer 0-17 år som er registrert bosatt sammen med minst én forelder. Søsken som har et annet familienummer enn barnet selv, for eksempel fordi de er gift eller har egne barn, regnes med så lenge søskenet bor i husholdningen.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/20/barn/om.html
Statistikk Barnehager, regnskap private
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Antall barn i husholdningen, uansett alder