Variabeldefinisjon

Sosialhjelpsmottakerens viktigste kilde til livsopphold

  English
Navn Sosialhjelpsmottakerens viktigste kilde til livsopphold
Definisjon Registrering av sosialhjelpsmottakerens viktigste kilde til livsopphold (den viktigste inntektskilden). Ved flere inntektskilder benyttes den som utgjør det høyeste kronebeløpet.
Gyldig fra 1986-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04.30 - Trygd og sosialhjelp
Sensitivitet Sensitiv