Variabeldefinisjon

Organisasjonsform

  English
Navn Organisasjonsform
Definisjon Organisasjonsform fastsettes ved registrering av ny enhet, og angir organisasjonsform for juridiske enheter. En enhet kan som hovedregel ikke endre organisasjonsform uten å gå veien om sletting og nystiftelse.
Gyldig fra 1995-03-01
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.01 - Struktur, bedriftregister
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for organisasjonsform (VoF)
Lenket til Statistikkbanktabeller