Variabeldefinisjon

Overføres til gevinst og tapskonto

  English
Navn Overføres til gevinst og tapskonto
Definisjon Gevinst og tap ved realisasjon eller uttak av driftsmiddel i gruppe e, f, g, h og i, samt negativ saldo gruppe b. Beløpet overføres fra grunnlag for årets saldoavskrivning, og skal overføres til foretakets gevinst og tapskonto.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 10.02 - Skatt næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller