Variabeldefinisjon

Grunnlag for årets saldoavskrivning

  English
Navn Grunnlag for årets saldoavskrivning
Definisjon Skattemessig verdi på driftsmidler i hver saldogruppe, ved utgangen av inntektsåret, justert for kostpris på nyanskaffelser, påkostninger, av- og nedskrivninger og restvederlag ved realisasjon.
Gyldig fra 1994-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 10.02 - Skatt næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller