Variabeldefinisjon

Restvederlag ved realisasjon

  English
Navn Restvederlag ved realisasjon
Definisjon Omsetningsverdien ved salg eller uttak av driftsmiddel, som helt eller delvis nedskrives på saldo i saldogruppen istedenfor inntektsføres. Gjelder saldogruppe a,b, c eller d.
Gyldig fra 1994-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 10.02 - Skatt næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller