Variabeldefinisjon

Av- og nedskrivninger

  English
Navn Av- og nedskrivninger
Definisjon Nedskrevet verdi ved utskillelse av driftsmidler, nedskrivning med salgsgevinst og offentlig tilskudd.
Gyldig fra 1994-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 10.02 - Skatt næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller