Variabeldefinisjon

Påkostninger

  English
Navn Påkostninger
Definisjon Forbedringer på eksisterende og nyervervede driftsmidler i løpet av inntektsåret. Vedlikehold kan kostnadsføres direkte.
Gyldig fra 1994-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 10.02 - Skatt næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller