Variabeldefinisjon

Kostpris på nyanskaffelser

  English
Navn Kostpris på nyanskaffelser
Definisjon Kostpris på nyanskaffelser er kostpris for driftsmidler ervervet i løpet av inntektsåret.
Gyldig fra 1994-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 10.02 - Skatt næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller