Variabeldefinisjon

Overføringsutgifter i alt

  English
Navn Overføringsutgifter i alt
Definisjon Omfatter overføringer til bl.a andre statlige regnskaper, kommuner og fylkeskommuner.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
Kommentarer Overføringer i alt inneholder summen av statsregnskapets post 50-89. Overføringspostene nummereres etter hvem som er formell mottaker. Følgende faste undergrupper brukes: Post 50-59: Overføringer til andre statsregnskap Post 60-69: Overføringer (tilskudd) til kommuneforvaltningen Post 70-89: Andre overføringer (tilskudd) I referansen http://www.ssb.no/statsregn/ er det tabell 1 og 3 som er relevant. Se også http://www.fin.dep.no
 
Statistisk enhet Offentlig forvaltning
Ekstern kilde Finans- og tolldepartementet (FIN)
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Referanse http://www.ssb.no/statsregn/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Overføringer i alt