Variabeldefinisjon

Grunnfondsbevis

  English
Navn Grunnfondsbevis
Definisjon En eierardel i en sparebank, men med avgrenset ansvar og avgrenset innverkning på banken. Avgrenset anledning til å fordele utbytte.
Gyldig fra 1984-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Aksjestatistikk
Sensitivitet Sensitiv