Variabeldefinisjon

Benyttet underskudd

  English
Navn Benyttet underskudd
Definisjon Benyttet underskudd er anvendelse av underskudd fra tidligere år som kommer til fradrag på skattepliktig inntekt.
Gyldig fra 2006-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 10.02 - Skatt næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller