Variabeldefinisjon

Forretningsadresse

  English
Navn Forretningsadresse
Definisjon På foretak er forretningsadresse hovedkontorets beliggenhetsadresse for næringsdrivende enheter, og besøksadresse for andre enheter. På bedrifter er forretningsadresse virksomhetens beliggenhetsadresse. Adressen angis som gate-/veiadresse, eller stedsnavn der gate-/veiadresser ikke finnes. Adressen består av gate-/veiadresse og ev. husnummer, eller stedsnavn, samt postnummer, poststed, kommunenummer og landkode.
Gyldig fra 2003-11-18
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
Kommentarer Denne definisjonen gjelder både for bedrift og foretak.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.01 - Struktur, bedriftregister
Sensitivitet Sensitiv