Variabeldefinisjon

Postadresse

  English
Navn Postadresse
Definisjon Postadresse er den adresse dit post i sin alminnelighet ønskes sendt. Har enheten egen postadresse, registreres denne i tillegg til forretningsadresse. Postadressen består av postboksadresse, eller gate-/veinavn eller stedsnavn, postnummer, poststed, kommunenummer og landkode.
Gyldig fra 1999-10-01
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
Kommentarer Denne definisjonen gjelder både for bedrift og foretak.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.01 - Struktur, bedriftregister
Sensitivitet Sensitiv