Variabeldefinisjon

Utsendingsadresse

  English
Navn Utsendingsadresse
Definisjon Utsendingsadresse er lik postadresse hvis enheten er registrert med postadresse. Hvis enheten ikke er registrert med postadresse er utsendingadresse lik enhetens forretningsadresse.
Gyldig fra 1999-10-01
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
Kommentarer Denne definisjonen gjelder både for bedrift og foretak.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.01 - Struktur, bedriftregister
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Postadresse
Forretningsadresse