Variabeldefinisjon

Karakteristikk

 
Navn Karakteristikk
Definisjon Karakteristikk/avdelingsbetegnelse registreres i tillegg til navn på bedrifter i flerbedriftsforetak for å skille bedriftene fra hverandre (eks. Bedrift A: Offisielt navn: Ola Normann Rørlegger AS, karakteristikk: Avd salg. Bedrift B: Offisielt navn: Ola Normann Rørlegger AS, karakteristikk: Avd rørleggervirksomhet)
Gyldig fra 2003-11-18
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.01 - Struktur, bedriftregister
Sensitivitet Sensitiv