Variabeldefinisjon

Redigert navn

 
Navn Redigert navn
Definisjon Redigert navn er en (som regel) omskrevet versjon av offisielt navn. Redigert navn samsvarer i utgangspunktet med telefonkatalogens angivelser. I en del tilfeller er redigert navn identisk med offisielt navn (eks. NORMANN AS = NORMANN AS), mens i andre tilfeller blir ordene snudd om (eks. RØRLEGGER OLA NORMANN AS = NORMANN OLA RØRLEGGER AS). Redigert navn oppdateres/endres i samvar med endring av offisielt navn.
Gyldig fra 1996-12-01
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
Kommentarer Definisjonen gjelder både for bedrift og foretak.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.01 - Struktur, bedriftregister
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Offisielt navn