Variabeldefinisjon

Kreditfradrag

  English
Navn Kreditfradrag
Definisjon Kreditfradrag er et fradrag i skatt som kan kreves etter skatteloven § 16-20 og § 16-30. Det kan kreves fradrag for fastsatt inntektsskatt eller formuesskatt som selskap har betalt til fremmed stat. Det kan også kreves fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet av utbytte eller overskudd fra utenlandsk datterselskap. Ubenyttet fradrag kan framføres i 10 år.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.02 - Skatt næringsvirksomhet
Referanse http://www.ssb.no/emner/http://www.ssb.no/emner/10/02/nos_skatt/nos_d294/nos_d294.pdf
Sensitivitet Sensitiv