Variabeldefinisjon

Registreringsdato

  English
Navn Registreringsdato
Definisjon Registreringsdatoen til en variabel er den datoen en endring eller korreksjon er registrert i BoF-basen.
Gyldig fra 2003-11-18
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
Kommentarer Denne definisjonen gjelder både for bedrift og foretak.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.01 - Struktur, bedriftregister
Sensitivitet Sensitiv