Variabeldefinisjon

Rolletype

  English
Navn Rolletype
Definisjon Rolletype er alle roller som kan registreres på en enhet. Rollene beskriver ulike funksjoner som en person/ enhet kan ha eller utøve i forhold til en annen enhet. Det vil være ulike roller avhengig av foretakets organsisasjonsform. Roller innehas av fysiske eller juridiske personer og identifiseres med fødsels-, D- eller organisasjonsnummer. D-nummer (tildeles av det sentrale folkeregisteret (DSF) på utenlandske personer som ikke har et norsk fødselsnummer).
Gyldig fra 2003-11-18
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.01 - Struktur, bedriftregister
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
11455: Rolleinnehavere i aksjeselskaper, etter organisasjonsform, rolletype og kjønn (F)
11454: Rolleinnehavere i aksjeselskaper, etter organisasjonsform, rolletype og landbakgrunn (innvandringskategori)
09038: Rolleinnehavere i personlig eide foretak. Nyetableringer, etter kjønn, organisasjonsform, alder og utdanningsnivå
08546: Åpnede konkurser. Eiere i AS/ASA, etter næring (SN2007), kjønn og landbakgrunn (F)
08539: Åpnede konkurser. Rolleinnehavere i personlig eide foretak (ENK og ANS/DA), etter næring (SN2007), organisasjonsform, kjønn og landbakgrunn (F)
07359: Rolleinnehavere i personlig eide foretak. Nyetableringer, etter kjønn, næring (SN2007), organisasjonsform og antall ansatte (K)
07358: Rolleinnehavere i personlig eide foretak. Nyetableringer, etter kjønn, næring (SN2007), organisasjonsform, antall ansatte og landbakgrunn (F)
07299: Rolleinnehavere i personlig eide foretak, etter kjønn, næring (SN2007), organisasjonsform og antall ansatte (K) (avslutta serie)
07291: Rolleinnehavere i personlig eide foretak, etter kjønn, næring (SN2007), organisasjonsform, antall ansatte og landbakgrunn (F) (avslutta serie)
05997: Eiere i nyetablerte personlig eide foretak som overlever, etter eiers landbakgrunn og vekst i sysselsetting (F) (avslutta serie)
05993: Nyetablerte personlig eide foretak, etter overlevelse og eiers landbakgrunn (F) (avslutta serie)
05728: Rolleinnehavere i personlig eide foretak. Nyetableringer, etter kjønn, næring (SN2002), organisasjonsform, antall ansatte og landbakgrunn (F) (avslutta serie)
05727: Rolleinnehavere i personlig eide foretak, etter kjønn, næring (SN2002), organisasjonsform, antall ansatte og landbakgrunn (F) (avslutta serie)
05215: Rolleinnehavere i personlig eide foretak, etter kjønn, alder, organisasjonsform og utdanningsnivå (avslutta serie)
05190: Rolleinnehavere i aksjeselskaper. Nye foretak, etter næring (SN2002), organisasjonsform, rolletype, antall ansatte og kjønn (F) (avslutta serie)
05189: Rolleinnehavere i aksjeselskaper, etter næring (SN2002), organisasjonsform, rolletype, antall ansatte og kjønn (F) (avslutta serie)
05188: Rolleinnehavere i personlig eide foretak. Nyetableringer, etter kjønn, næring (SN2002), organisasjonsform og antall ansatte (K) (avslutta serie)
05186: Rolleinnehavere i personlig eide foretak, etter kjønn, næring (SN2002), organisasjonsform og antall ansatte (K) (avslutta serie)