Variabeldefinisjon

Underskudd i næring/drift fast eiendom

  English
Navn Underskudd i næring/drift fast eiendom
Definisjon Underskudd i næring og/eller ved drift av fast eiendom er et resultat av foretakets virksomhet og blir beregnet utfra resultatregnskapet. Underskuddet overføres til selvangivelsen og inngår i beregningen av alminnelig inntekt.
Gyldig fra 1994-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 10.02 - Skatt næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller