Variabeldefinisjon

Skattepliktig inntekt

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Skattepliktig inntekt
Definisjon Inntekter som etter gjeldende skatteregler skal inngå i beregningsgrunnlaget for alminnelig inntekt.
Gyldig fra 1996-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
Kommentarer Aksjeselskap som lignes etter de særskilte reglene for skipsaksjeselskap, er fritatt for skatt på alminnelig inntekt, men blir skattlagt av skattepliktig utbytteinntekt, positiv netto finansinntekt og annen skattepliktig inntekt.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.02 - Skatt næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller